Lời ngỏ


Truyện dịch


Truyện ngắn


Truyện thiếu nhi


Nghệ thuật sống


Những bi viết khc


Tạp Bt


Sch


Lin lạc


 

 

 

 

Blog


30/6/2007

Nỗi niềm web

Nhị Tường

Đi khi đến một lứa tuổi no đ, ta vẫn nghĩ rằng niềm vui hay nỗi buồn đ khng cn tc động mạnh đến cuộc đời mnh nữa. TCS ni một cu rất đạo: "buồn vui kia l một"; Vậy nn, khi lẳng lặng lm web v post những bi dịch của mnh ln trang web, giống như người trồng ci cy bn đường, mong sao ngy mai kia c một khch bộ hnh dừng chn tr nắng l cũng mn nguyện lắm. V thế l cứ lặng lẽ. Nhưng...

Cho đến một ngy, chợt thấy bi dịch "Cong, nhưng đừng gy" của mnh nằm trn một trang web nọ, người ghi bn dưới l "suu tầm". hay chi lạ. Khng hiểu sao người c thể ghi một cu "sưu tầm" nhưng lại cố tnh bỏ qun ci tn của người đ dịch bi. Người đ bỏ thời gian đọc, suy gẫm, nghĩ cu, tm chữ... v đnh my để c ngy n hiển hiện ln cho người khc "sưu tầm". C vị, đứng đắn hơn, ghi bn dưới l: nguồn x trum.net. Ngược nguồn tm về nơi xuất pht th xitrum.net ghi: nguồn Quảng Đức.

Thế ra giềng mối l ở đy. Nhưng chưa hết, dng một cht google v yahoo search mấy chữ "Cong, nhưng đừng gy" th thấy qu nhiều trang "sưu tầm lại" xin post lại sơ sơ dưới đy để sau ny "nhận b con":  :)

 http://forum.4tvn.com/showthread.php?t=6066

Tệ nhất l ci anh "maiyeuem.net" với ci link ny:  http://www.maiyeuem.net/vtopic13409.html . Anh ta copy bi của mnh, nhưng khi bấm vo th hiện ln ci chữ CẤM thật to:

"Forbidden

You don't have permission to access /vtopic13409.html on this server."

Đnh phải ngm nga cu ht: "thi thế l thi l thế đ". Người xưa c cu, "Tin trch kỷ, hậu trch nhn". Trước tin phải trch mnh đ post ln nt, kế đ l trch mnh, đ trồng cy cho c bng mt th thi, sao cn đi "đếm" người tr nắng lm g. Cũng may l vẫn cn cht blog ny lm nơi than thở, v ngồi ca tiếp cu ht  "buồn vui kia l một, như qun trong nỗi nhớ", khi no nhớ chuyện ny th lại ... rng m qun.

 

 


blog


Home

Khởi đăng: 11/3/2007 - Cập nhật: 23/5/2007