Lời ngỏ


Truyện dịch


Truyện ngắn


Truyện thiếu nhi


Nghệ thuật sống


Những bài viết khác


Tạp Bút


Sách


Liên lạc


 

 

 

 

Blog


Điều ước cuối cùng

Nhị Tường

4/2/2008

 

Mới nhặt được một câu chuyện từ lốc bạn. Dịch ra đây cho mọi người thư giăn một chút trong những ngày cuối năm tất bật:

Một phụ nữ vừa ly hôn đang đi dọc theo bờ biển vừa đi vừa nghiền ngẫm số phận hẩm hiu của ḿnh, bỗng thấy một chiếc đèn thần trôi dạt trên bờ. Nàng miết tay vào chiếc đèn, một "ông thần nước mặn" (chắc chắn chiếc đèn trôi trên biển th́ ông thần này hẳn là ông thần nước mặn rồi, mà ông thần nước mặn là ǵ nhỉ) nhảy vọt ra

Ông thần nước mặn nhận thấy vẻ nóng nảy của nàng (chắc là miết tay mạnh lắm nhỉ) và để cho nàng trút hết bầu tâm sự. Để động viên nàng, ông thần nước mặn tuyên bố tặng cho nàng 3 điều ước. (Chà, chắc là cây đèn quá cũ rồi mà cuối năm th́ ông thần nước mặn sợ bị đem đến tiệm chà đồ đồng, hay có lẽ ông thần nước mặn này lâu quá không có dịp tám nên bây giờ tặng điều ước để giữ mối ) Nhưng ông lưu ư với nàng rằng v́ không tin vào chuyện li dị nên ông sẽ cho chồng cũ của nàng gấp 10 lần bất cứ thứ ǵ nàng ước.

Người phụ nữ nguôi ngoai một chút, nàng cảm thấy điều này chẳng công bằng chút nào, nhưng (chậc) ước thử một cái đầu tiên cái đă đó là: 1 tỷ đô la. Ông thần nước mặn ban cho nàng ngay và nàng thấy ḿnh đang ngồi trên một tỷ đô la. Ông thần cũng nhắc cho nàng biết là gă chồng cũ của nàng cũng vừa nhận được 10 tỷ!

Người phụ nữ có thể đă không c̣n giận hờn chi nữa khi ước điều thứ hai. Đó là một toà biệt thự trên một khu "resort" riêng của nàng. Ngay lập tức, điều ước được thực hiện nhưng ông thần cũng thông báo rằng gă chồng cũ của nàng cũng được 10 khu resort như thế.

Nghe vậy, nàng dành thời gian nghĩ ngợi cân nhắc điều ước cuối cùng. Ngay khi ông thần dợm bước đi nàng liền thông báo nàng muốn thực hiện điều ước cuối cùng. Nhưng trước khi nàng thực hiện, ông thần nhắc nhở nàng rằng gă chồng cũ của nàng cũng sẽ được gấp 10 lần điều ước đó.

"Không thành vấn đề", nàng cười khóai trá và đắc thắng (cẩn thận, khi đàn bà mà trả thù th́ đàn ông chỉ có... chít), "bởi v́ điều ước cuối cùng là... tôi muốn ḿnh sẽ sinh đôi"

 

A recently divorced woman is walking along the beach contemplating how badly treated she got over the divorce settlement, when she spies a magic lamp washing up onshore. She rubs the lamp, and out pops a magical genie!!

The genie notices her anger and lets her vent her troubles to him. As a consolation, the genie informs her that he will give her three wishes. But, he cautions her that because he does not believe in divorce, he will give her ex-husband ten times the amount of whatever she wishes.

The woman is steaming mad, thinking that this is hardly fair, but she makes her first wish. The first wish was for a billion dollars. The genie grants her wish and she finds herself sitting in pile of one billion one-dollar bills. The genie then reminds her that her husband is now the recipient of 10 billion dollars.

The woman can barely contain her anger when she makes her second wish. The second wish was for a beautiful mansion on the shore of her own private beach. In an instant it was granted, but the genie then reminds again that her ex-husband now owns ten of what she wished for, and points out at the beach to a small development of ten such mansions.

Upon hearing this, the woman takes her time to contemplate her last wish. Just as the genie was about to give up on her, the woman informs the genie that she wants to make the last wish. But, before she can do this, the genie again warns her that her ex-husband will get ten times what she wishes for.

"No problem," said the woman as she grinned in ecstasy. "For my last wish...I'd like to give birth to twins."

(http://ca.blog.360.yahoo.com/blog-GxX7wys2d6NAXXwIkvkgowM-?cq=1&p=2554 )

 


blog

http://360.yahoo.com/diemtuyet40


Home

Khởi đăng: 11/3/2007 - Cập nhật: 30/1/2008