Lời ngỏ


Truyện dịch


Truyện ngắn


Truyện thiếu nhi


Nghệ thuật sống


Khm ph cuộc sống


Tạp Bt


Sch


Lin lạc


 

 

 

 

Tạp bt


 

12 nguyn tắc của con người trch nhiệm

1. Nếu đ mở, hy đng lại

2. Nếu bật ln, hy tắt đi

3. Nếu mở kha, hy kha lại

4. Nếu lm hư, hy sửa lại

5. Nếu khng sửa được, hy gọi người đến sửa

6. Nếu mượn, hy hon trả.

7. Nếu sử dụng, hy giữ gn cẩn thận

8. Nếu by bừa ra, hy xếp lại

9. Nếu lấy đi, hy đặt trở lại

10. Nếu khng biết sử dụng, xin đừng đụng vo

11. Muốn dng của người khc, hy xin php

12. Việc g khng lin quan đến mnh, xin đừng xa vo

Nhị Tường

dịch ( từ http://www.mormonsite.org/wisdom/12rules.html)

 


Tạp bt


Home

Khởi đăng: 20/4/2002 - Cập nhật: 23/9/2003