Lời ngỏ


Truyện dịch


Truyện ngắn


Truyện thiếu nhi


Nghệ thuật sống


Những bài viết khác


Tạp Bút


Sách


Liên lạc


 

 

 

 

Nghệ thuật sống

Nhị Tường dịch


 

BÀI HỌC CỦA MẸ 

Mẹ cho dạy tôi bài học về sự LÔ GÍC… “Nếu con rơi xuống từ chiếc đu đó th́ sẽ bị găy cổ , khi đó con sẽ không được đi phố với mẹ đâu” 

Mẹ tôi dạy cho tôi về Y HỌC … “Nếu con không ngừng làm cái tṛ mắt lé, con sẽ bị lé luôn đó” 

Mẹ tôi đă dạy cho tôi bài học LO XA… “Nếu con không vượt qua được bài tập đánh vần này, con sẽ không bao giờ kiếm được việc làm tốt!” 

Mẹ dạy cho tôi bài học về TRI GIÁC NGOẠI CẢM … “Hăy mặc áo len vào; con không nghĩ rằng mẹ biết con lạnh hay sao?” 

Mẹ dạy cho tôi đối đầu với THỬ THÁCH… “Con đang nghĩ ǵ thế? Hăy trả lời khi mẹ hỏi con… đừng cứ lập lại như thế!” 

Mẹ dạy cho tôi bài học HÀI HƯỚC… “Khi cái  máy xén cỏ cắt đứt những ngón chân cái của con, đừng ḥng chạy đến với mẹ.” 

Mẹ dạy cho tôi bài học về SỰ TRƯỞNG THÀNH… “Nếu con không ăn rau, con sẽ không bao giờ lớn được” 

Mẹ dạy cho tôi bài học về GIỚI TÍNH… “Con nghĩ như thế nào về sự có mặt của con trên đời” 

Mẹ dạy cho tôi bài học về DI TRUYỀN HỌC… “Con giống bố con như đúc” 

Mẹ dạy cho tôi bài học về CỘI NGUỒN… “Con nghĩ rằng con được sinh ra từ trong kho thóc chắc?” 

Mẹ dạy cho tôi bài học về sự THÔNG THÁI của TUỔI TÁC…”Khi con bằng tuổi mẹ con sẽ hiểu” 

Mẹ dạy cho tôi bài học về sự MONG CHỜ… “Hăy đợi cho đến khi bố con về đă.” 

Mẹ dạy cho tôi bài học về sự THỦ ĐẮC… “Con sắp có được nó khi chúng ta về đến nhà” 

Và một bài học mà tôi luôn luôn thích đó là SỰ CÔNG BẰNG “Một ngày kia, khi con có con, mẹ hy vọng rằng chúng sẽ rất giống CON. Lúc đó con sẽ hiểu.

Nhị Tường dịch

(Từ beliefnet)

 


Nghệ thuật sống


Home

Khởi đăng: 20/4/2002 - Cập nhật: 23/9/2003