Lời ngỏ


Truyện dịch


Truyện ngắn


Truyện thiếu nhi


Nghệ thuật sống


Những bi viết khc


Tạp Bt


Sch


Lin lạc


 

 

 

 

Nghệ thuật sống

Nhị Tường dịch


 

D SAO ĐI NỮA

 

Khi cuộc đời nm bạn vo một khc quanh, hy giữ lấy nghị lực để m sống

 (Dưới  đy l những ước hiệu trn một bức  tường của Nh Tnh Thương Shishu Bhavan, ở Calcutta) 

Mọi người c thể thậm v l, ch kỷ v xem tự họ l độc tn. D SAO ĐI NỮA, HY CỨ YU HỌ 

Nếu bạn tch cực phấn đấu lm tốt cng việc, c thể bị quy kết l bạn c động cơ vụ lợi v mưu đồ c nhn. D SAO ĐI NỮA, HY CỨ TCH CỰC LM TỐT 

Nếu bạn thnh cng, bạn sẽ c nhiều người bạn giả vờ v những kẻ th thật sự. D SAO ĐI NỮA, HY CỨ THNH CNG 

Những điều tốt đẹp bạn đ lm hm nay sẽ bị qun lng trong ngy mai. D SAO ĐI NỮA, HY CỨ THỰC HIỆN  

Trung thực v thẳng thắn sẽ lm bạn dễ dng bị tổn thương hoặc bị kẻ xấu lợi dụng. D SAO ĐI NỮA, HY CỨ TRUNG THỰC V THẲNG THẮN. 

Những g bạn đ dựng xy trong nhiều năm rng r c thể sẽ tan tnh như my khi chỉ trong một đm. D SAO ĐI NỮA, HY CỨ DỰNG XY 

Nhiều người cần sự gip đỡ nhưng c thể sẽ tấn cng bạn nếu bạn gip họ. D SAO ĐI NỮA, HY CỨ GIP HỌ 

Hy mang tặng thế giới ny điều tốt đẹp nhất bạn c v bạn c thể sẽ nhận một c đấm. D SAO ĐI NỮA, HY BAN TẶNG ĐIỀU ĐẸP NHẤT BẠN C

Từ  Beliefnet

Nhị Tường dịch

 


Nghệ thuật sống


Home

Khởi đăng: 20/4/2002 - Cập nhật: 23/9/2003