Lời ngỏ


Truyện dịch


Truyện ngắn


Truyện thiếu nhi


Nghệ thuật sống


Những bài viết khác


Tạp Bút


Sách


Liên lạc


 

 

 

 

Nghệ thuật sống

Nhị Tường dịch


 

NGƯỜI XÂY DỰNG CUỘC SỐNG

Một người thợ xây dựng thâm niên chuẩn bị về hưu. Ông kể với người chủ thầu về những dự định từ bỏ công việc và sống thanh nhàn với người vợ trong suốt quăng đời c̣n lại. Dù sẽ không c̣n có dịp kiếm thêm tiền, nhưng ông cần phải nghỉ ngơi. Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi.

Người chủ thầu rất tiếc khi phải thấy một công nhân tận tâm của ḿnh phải ra đi, bèn hỏi ông có thể xây một ngôi nhà nữa như một sự chiếu cố đặc biệt không? Người thợ xây đáp "vâng", nhưng ngay chính trong lúc đó dễ dàng nhận thấy ông đă không c̣n để tâm vào công việc. Ông làm việc hời hợt và sử dụng những nguyên liệu xoàng. Thật đáng tiếc khi ông đă kết thúc sự nghiệp của ḿnh theo cách đó.

Khi công việc hoàn tất, người chủ thầu đến và trao ch́a khóa cho cửa cho người thợ xây: "Đây là căn nhà của bác, và đó là món quà tôi tặng cho bác".

Một cú sốc, một sự xấu hổ vô cùng! Nếu ông biết được đang xây ngôi nhà cho chính ḿnh th́ ông đă xây dựng nó hoàn toàn khác rồi. Bây giờ đây ông phải sống trong một căn nhà ông đă xây dựng không ra làm sao cả.

Điều đó cũng giống với chúng ta. Chúng ta xây dựng cuộc sống của ḿnh trong sự xao lăng, đối phó hơn là hành động, sẵn ḷng làm qua loa chứ không tối ưu. Vào những thời điểm quan trọng, chúng ta đă không nổ lực hết mức, thế rồi chúng ta bị sốc khi nh́n lại t́nh huống do chính ḿnh tạo ra, và nhận ra rằng chúng ta đang sống trong ngôi nhà do chúng ta xây dựng. Nếu sớm nhận ra, chúng ta đă thực hiện khác đi rồi.

Hăy nghĩ về bạn như người thợ xây. Hăy nghĩ về căn nhà của bạn. Mỗi ngày bạn đóng một chiếc đinh, dựng một tấm ván hoặc xây một bức tường. Hăy xây dựng trong sự tận tâm. Đó là cuộc sống duy nhất mà bạn xây dựng. Dù bạn chỉ sống thêm có một ngày nữa, th́ cái ngày ấy cũng phải được sống trong tử tế và tự trọng. Cuộc sống là một dự án do chính ḿnh thực hiện. Cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả của những thái độ và sự chọn lựa của bạn trước đây. Cuộc sống mai hậu của bạn sẽ là kết quả của những lựa chọn và thực thi của bạn hôm nay.

Từ internet

Nhị Tường dịch

 


Nghệ thuật sống


Home

Khởi đăng: 20/4/2002 - Cập nhật: 23/9/2003