Lời ngỏ


Truyện dịch


Truyện ngắn


Truyện thiếu nhi


Nghệ thuật sống


Những bài viết khác


Tạp Bút


Sách


Liên lạc


 

 

 

 

Nghệ thuật sống

Nhị Tường dịch


 

Điều phiền năo thứ 84.

“Bạn không thể tránh được sự phiền năo. Tránh ở đâu bây giờ?”(Uncle Remus)

 

Bạn sẽ làm ǵ khi cuộc sống trao cho bạn những phiền toái không thể ngờ? Khi những dự tính không theo ư muốn? Bạn có chấp nhận nó như là thực tế của cuộc sống và hiểu cuộc sống thỉnh thoảng là như vậy? Hay là, bạn sẽ bắt đầu phàn nàn về tất cả những bất công ấy? Có lẽ bạn sẽ giống một bác nông dân nọ trong quá tŕnh gắng sức t́m cách tránh né những điều phiền năo đă t́m thấy lời khuyên của Phật.

Câu chuyện ấy nói về một bác nông dân luôn phàn nàn. Bác kể với Phật rằng cuộc sống của bác khó khăn làm sao.Nào là dường như thời tiết chẳng bao giờ thuận theo ư muốn của bác, khi th́ hạn hán, khi th́ lũ lụt, làm cho mùa màng thường thất bát. Bà vợ của bác cũng thế, dù là một phụ nữ tử tế, nhưng cứ càm ràm bác hoài, và gần đây th́ lũ trẻ lại tỏ ra vô ơn với những ǵ bác đă làm cho chúng. Hơn nữa, những người hàng xóm th́ cứ ngồi lê đôi mách và chọc mũi vào công việc của bác.

Bác nông dân kết thúc một loạt những phàn nàn, ngước nh́n Phật mong ngài giúp cho một giải pháp và thật ngạc nhiên khi thấy Phật nói không thể giúp ǵ cho bác. Theo ngài th́ chúng sanh có 83 điều phiền năo và cuộc sống diễn ra như thế. Trong khi ḿnh đang gắng sức giải quyết những phiền năo này, th́ những phiền năo khác lại nảy sinh. Nghe những điều này, bác nông dân càng khó chịu hơn, bác hỏi: “Vậy có điều ǵ hay ho trong những lời giáo huấn của ngài?” Phật đáp “Giáo pháp của ta không giúp ông giải quyết được 83 điều phiền năo, nhưng có thể giải quyết điều phiền năo thứ 84”. “Đó là ǵ thưa ngài?” Bác nông dân hỏi. Phật nói: “Điều phiền năo thứ 84 là ông không muốn có bất kỳ một phiền năo nào”

Điều này không lạ lùng ǵ phải không? Bạn có trải qua điều phiền năo thứ 84 này và tự làm ḿnh khốn đốn hơn là thực chất của những phiền năo bạn đang có không? Nếu vậy th́ tin vui cho bạn là phiền năo này có thể giải quyết được đấy. Tất cả mọi điều bạn có thể làm là học cách chấp nhận cuộc sống như chính nó vốn có, khó khăn và tất thảy.

Chấp nhận cuộc sống có những phiền năo không có nghĩa là buông trôi trong tuyệt vọng. Mà đơn giản hăy quán rằng đă là loài hữu t́nh th́ không thể tránh được những nỗi khổ và đó là chuyện rất thường. Ngay thật sự chính những người “vinh hoa phú quí” mà chúng ta tưởng tượng cũng gặp đầy những phiền năo mà cuộc sống trao cho, chúng ta nhận ra được điều đó khi có một bi kịch giáng xuống họ. Lúc đó chúng ta ngạc nhiên rằng sao mà họ  giống chúng ta đến thế. Phiền năo đó cảm hóa họ, và chúng ta thấy rằng mọi người đều giống nhau trong cuộc chơi này.

Một khi chúng ta chấp nhận tính tất yếu của phiền năo, cái thách thức chính là cứ tiếp tục bận tâm đến những phiền năo mà ta có. Sự tồn tại tất yếu của những phiền năo không có nghĩa là có một số phiền năo không thể giải quyết, và chúng không bao giờ buông tha.

Lần sau nếu bạn đang u buồn với những phiền năo của cuộc sống, hăy nhớ đến điều phiền năo thứ 84. Chấp nhận rằng cuộc sống luôn có những phiền năo, bạn đă loại bỏ đi bớt một điều phiền năo phải đương đầu rồi

(từ Những bài học cho cuộc sống)

Nhị Tường dịch

 


Nghệ thuật sống


Home

Khởi đăng: 20/4/2002 - Cập nhật: 23/9/2003