Lời ngỏ


Truyện dịch


Truyện ngắn


Truyện thiếu nhi


Nghệ thuật sống


Những bài viết khác


Tạp Bút


Sách


Liên lạc


 

 

 

 

Nghệ thuật sống

Nhị Tường dịch


 

NHỮNG VIÊN ĐÁ LỚN

 

Một giáo sư, chuyên gia về quản lư thời gian đang sử dụng phương pháp trực quan để dạy cho một nhóm sinh viên thương mại. Khi đứng trước nhóm sinh viên đạt được thành tựu cao, ông nói: “Đây là lúc kiểm tra”. Thế rồi ông kéo ra một cái hũ khoảng 5 lít và đặt lên bàn trước mặt, rồi đưa ra khoảng chục viên đá to cỡ bằng nắm tay cẩn thận đặt vào bên trong hũ, mỗi lần đặt một viên. Khi chiếc hũ gần đầy, không c̣n có thể bỏ thêm viên đá nào nữa, ông hỏi: “Chiếc hũ đă đầy rồi phải không?”. Mọi người đều trả lời: “Vâng”. Giáo sư hỏi lại: “Thật thế chứ?”. Ông lấy phía dưới bàn ra một sọt đựng sỏi và bỏ chúng vào hũ giữa những viên đá lớn. Rồi lần nữa ông hỏi cả lớp xem chiếc hũ đầy chưa. Lần này cả lớp trả lời: “Có thể là chưa”. “Tốt”. Nói đoạn ông lấy từ dưới bàn ra một xô cát, và bắt đầu trút vào trong hũ, cát len lơi vào những viên đá lớn và những ḥn sỏi nhỏ. Một lần nữa ông hỏi hũ đă đầy chưa. “Chưa đầy”. Cả lớp la lên. Ông lại nói: “Tốt” và lấy một b́nh nước trút vào trong hũ đến khi ngập miệng b́nh.

Ông nh́n cả lớp và hỏi: “Cốt lơi của sự minh họa này là ǵ?”.

Một sinh viên nôn nóng đáp: “Cốt lơi chính là dù thời gian biểu của chúng ta có kín đi chăng nữa cũng không quan trọng, nếu thực sự cố gắng chúng ta luôn có thể thêm vào”.

“Không phải vậy” Giáo sư trả lời: “Đó không phải là điều chủ yếu. Chân lư của thí dụ này chính là nếu chúng ta không đặt những viên đá lớn trước tiên, th́ chúng ta không bao giờ bỏ hết tất cả vào được”.

Những “viên đá lớn” trong cuộc đời các bạn là ǵ? Thời gian bạn ở bên cạnh người thân yêu, những niềm tin, sự học, những ước mơ, những động cơ chính đáng của bạn, chỉ bảo hoặc tư vấn cho người khác. Hăy nhớ đặt “NHỮNG VIÊN ĐÁ LỚN” đó trước tiên, nếu không bạn sẽ không bao giờ có được tất cả. V́ vậy, tối nay, hoặc sáng mai, khi bạn nhớ đến câu chuyện trên th́ hăy hỏi chính ḿnh: NHỮNG VIÊN ĐÁ LỚN trong cuộc đời ta là ǵ?

Từ internet

Nhị Tường dịch

 


Nghệ thuật sống


Home

Khởi đăng: 20/4/2002 - Cập nhật: 23/9/2003